Elia Branding | King George Agency

Elia

Branding

Elia is netbeheerder en zorgt voor transport van stroom over land en in zee. Elia’s vraag aan de King: “Bedenk innovatieve campagnes om de instroom van toptalent te vergemakkelijken.” Het design- en copyteam van King George gingen aan de slag met een creatieve campagne.  Het doel was om de verschillende noden in vacatures van Elia aan bod laat komen in een grafische stijl die knipoogt naar de core business van Elia: transport van elektriciteit.