Elia Event | King George Agency

Elia

Event

Elia is als netbeheerder verantwoordelijk voor het transport van stroom over land en in zee. Elia’s vraag aan de King: “Organiseer voor onze stakeholders een event dat onze waarden op een creatieve manier uitdraagt.” King George bedacht een installatie met verschillende kleurcodes, die overeenkomen met de sterktes van Elia. De gasten ontdekten in verschillende ‘huizen’ de toekomst van Elia en ook via 3D-brillen en augmented reality zagen ze wat morgen brengt. Dit concept werd voor verschillende doelgroepen herhaald.