Levis Brand Activation | King George Agency

Levis

Brand Activation

Levis is marktleider in verf in België en deel van Akzo Nobel. Levis’ vraag aan de King: “Voor het 5-jarig bestaan van onze collectie Ambiance willen we een spectaculaire pop-up guerrilla actie in het straatbeeld”. King George kwam met het idee om een XL-verfpot op een verlichtingspaal te installeren en de paal zelf te wrappen alsof de verf op de straatstenen uitliep. De installatie kreeg internationale aandacht in design magazines en blogs waaronder Frame en Design Boom. Onze installatie sierde zelfs de cover van een boek over guerrilla marketing.